Εμφάνιση


Καμπάνια
Ονομασία Καμπάνιας
Σημειώσεις
Σημειώσεις Καμπάνιας
Τίτλος email
Επιλέξτε τον τίτλο που θα φαίνεται στο email
email Από
Επιλέξτε email αποστολέα
Σώμα email
Καταχωρήστε το κείμενο του email
Ηλικίες
Επιλέξτε τα όρια ηλικιών στα οποία απευθύνεται η καμπάνια
Φύλο
Επιλέξτε το φύλο στο οποίο απευθύνεται η καμπάνια
Συχνότητα
Επιλέξτε τη συχνότητα επίσκεψης των πελατών
Επισκέψεις Από Έως
Σύνολο
Σύνολο email που θα αποσταλούν βάσει των επιλογών σας
Συνολικοί παραλήπτες -->
Τεστ email
Στείλτε ένα δοκιμαστικό email για να δείτε την εμφάνισή του
-->
Επιβεβαίωση
Αποστολή
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης